Project Leader

Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

“Our Work To Extract Ores” İsimli Erasmus Projemiz Kabul Edildi.

Erasmus+ Programı 2016 Yılı İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik

KA201 Karma Stratejik Ortaklıklar Dalında

“Our Work To Extract Ores” isimli projemiz Türkiye çapında kabul edilen 13 projeden birisi olmuştur.

Türkiye Ulusal Ajansımız tarafından finansman desteği almaya layık görülen projemiz Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Koordinatörlüğünde hazırlanmıştır.Öğrencileri yeteneklerine göre keşfetmede, Avrupa´da ki yenilikçi eğitim müfredatını ülkemize getirmek için tasarlanmış  Öğretmen Eğitimi odaklı  Projemizin ortakları Romanya, Makedonya, Polonya, Tuzla HEM, RAM’dır.Herkese Başarılı  ve verimli bir proje dönemi dileriz.

 

Proje facebook grubu https://www.facebook.com/groups/666219880195759/?fref=ts