Training activities at The Ss.Cyril and Methodius University in Skopje .

*Educational models deal within the scope of the medical.
*Identification of educational models for gifted
* Different discovering methods from countries.
*Visiting ICT Talent Innovation and Education Center-ILUMINE in Skopje

* Üsküp’teki Ss.Cyril ve Methodius Üniversitesi’nde eğitim faaliyetleri.
*Tıbbi kapsamda Eğitimsel modeller
* Eğitim modellerinin tanımlanması
* Ülkelerdeki farklı keşif yöntemleri
*Üsküp’te BÜT Yetenek Yenilik ve Eğitim Merkezi-ILUMINE’i Ziyaret Etmek

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.774677126016700&type=3

The first Day of the LTT

Warm welcome by the school staff , presentation about the school and the country, and a show by the talented students.
Municipality visit in Kumanovo
Lunch in traditional Macedonian restaurant
Training activity in the school for talented students
– Multimedia presentation about Macedonia
-Focus on recgonition of giftedness-Recognition teacher of gifted
-The role of the teacher who works with talented students

LTT Faaliyetinin ilk günü-
Okul personeli tarafından sıcak bir karşılama, okul ve ülke hakkında sunum ve yetenekli öğrencilerin bir şovu.
Belediye Kumanovo ziyareti
Geleneksel Makedon restoranında öğle yemeği
Yetenekli öğrenciler için okuldaki eğitim faaliyetleri
– Makedonya hakkında multimedya sunumu
-Yeteneklerin farkedilmesi üzerine odaklanma
– Öğretmenin çocuğu tanıması
– Yetenekli öğrencilerle çalışan öğretmenin rolü

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.774665739351172&type=3